Toekomst

In de toekomst wil Cormafisk verder werken aan een sterke dienstverlening naar onze klanten. Dit doen we samen met het volledige team. Om het team duurzaam uit te bouwen en te versterken, tekende Cormafisk in op een project van ESF (Vlaanderen en Europa).
Tijdens dit project werken we op vier verschillende domeinen:

  1. Een sterk onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers
  2. Een stimulerend loopbaanbeleid waar de medewerker als mens centraal staat
  3. Kennisdeling en -borging bevorderen tussen, bij en voor medewerkers
  4. Naar een coachende leiderschapsstijl

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun vanuit ESF (Vlaanderen en Europa).

 

praktische info

 Cormafisk NV

 Torhoutsesteenweg 367 - 8200 Brugge

 Tel 050 40 60 40

 Fax 050 40 60 35

 erkenningsnummer I.A.B. 224986-3ABN-95

 ondernemingsnummer 0454.354.433

 e-mail info@cormafisk.be

https://www.facebook.com/cormafisk

 https://www.linkedin.com/company/10387388